Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RENIEC

Aktualność danych:

RENIEC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (39 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 114 osób, z czego:

59

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RENIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie19 mężczyzn, 20 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).