Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RENKA

Aktualność danych:

RENKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (123 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

137

kobiet

109

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2824. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RENKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • pomorskie29 mężczyzn, 33 kobiety

  • śląskie54 mężczyzn, 69 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).