Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RENNER

Aktualność danych:

RENNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (23 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

71

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.42.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RENNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 15 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).