Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPECKA

Aktualność danych:

REPECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 49 osób, z czego:

49

kobiet

Męska forma nazwiska to REPECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie9 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • opolskie10 kobiet

  • podkarpackie7 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).