Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPEI

Aktualność danych:

REPEI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie wielkopolskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

17

kobiet

12

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.42.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2952. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPEI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).