Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPEROWICZ

Aktualność danych:

REPEROWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 113 osób, z czego:

60

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPEROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie18 mężczyzn, 14 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).