Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPETA

Aktualność danych:

REPETA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (49 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

79

kobiet

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPETA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie24 mężczyzn, 25 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).