Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPETOWSKA

Aktualność danych:

REPETOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (117 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 190 osób, z czego:

190

kobiet

Męska forma nazwiska to REPETOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2779. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPETOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie3 kobiety

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie117 kobiet

 • mazowieckie6 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie2 kobiety

 • śląskie21 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).