Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPETOWSKI

Aktualność danych:

REPETOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (117 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 187 osób, z czego:

4

kobiety

183

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to REPETOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2965. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2750. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPETOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • małopolskie115 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie9 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie18 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).