Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REPKO

Aktualność danych:

REPKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (32 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

67

kobiet

58

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.16.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2875. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REPKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie14 mężczyzn, 16 kobiet

  • podlaskie18 mężczyzn, 14 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).