Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RESPONDEK

Aktualność danych:

RESPONDEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (794 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1747 osób, z czego:

877

kobiet

870

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2094. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2064. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RESPONDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie50 mężczyzn, 58 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • lubuskie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • łódzkie25 mężczyzn, 18 kobiet

 • małopolskie19 mężczyzn, 23 kobiety

 • mazowieckie25 mężczyzn, 22 kobiety

 • opolskie179 mężczyzn, 172 kobiety

 • podkarpackie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie11 mężczyzn, 12 kobiet

 • śląskie391 mężczyzn, 403 kobiety

 • wielkopolskie13 mężczyzn, 19 kobiet

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: