Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RESZYŃSKI

Aktualność danych:

RESZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (8 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to RESZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2913. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RESZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • opolskie8 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).