Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RETKE

Aktualność danych:

RETKE – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 47 osób, z czego:

27

kobiet

20

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.35.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2921. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RETKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie10 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).