Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RETKIN

Aktualność danych:

RETKIN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (13 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 37 osób, z czego:

21

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.31.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2917. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RETKIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).