Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RETMAŃCZYK

Aktualność danych:

RETMAŃCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 131 osób, z czego:

62

kobiety

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2907. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RETMAŃCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie31 mężczyzn, 24 kobiety

  • opolskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).