Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REVUTSKA

Aktualność danych:

REVUTSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

164

kobiety

Męska forma nazwiska to REVUTSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2805. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REVUTSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).