Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REWOLIŃSKI

Aktualność danych:

REWOLIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (47 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to REWOLIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2827. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REWOLIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie47 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).