Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REY

Aktualność danych:

REY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 121 osób, z czego:

66

kobiet

55

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie10 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie18 mężczyzn, 23 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: