Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku REZNIK

Aktualność danych:

REZNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie śląskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 389 osób, z czego:

223

kobiety

166

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.34.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2746. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2767. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska REZNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • śląskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).