Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RIEGER

Aktualność danych:

RIEGER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (102 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 303 osoby, z czego:

161

kobiet

142

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RIEGER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie48 mężczyzn, 54 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 16 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: