Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RINGWELSKA

Aktualność danych:

RINGWELSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (168 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 248 osób, z czego:

248

kobiet

Męska forma nazwiska to RINGWELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2721. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RINGWELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie22 kobiety

  • pomorskie168 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).