Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RINGWELSKI

Aktualność danych:

RINGWELSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (175 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

2

kobiety

257

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to RINGWELSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2676. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RINGWELSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie30 mężczyzn

  • pomorskie175 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn

  • wielkopolskie8 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).