Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROBACKI

Aktualność danych:

ROBACKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 57 osób, z czego:

57

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ROBACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROBACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie7 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).