Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROBACZEWSKA

Aktualność danych:

ROBACZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (225 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 484 osoby, z czego:

484

kobiety

Męska forma nazwiska to ROBACZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2482. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROBACZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie225 kobiet

 • lubelskie9 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie31 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie37 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie74 kobiety

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).