Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RODRIGUEZ

Aktualność danych:

RODRIGUEZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 206 osób, z czego:

115

kobiet

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RODRIGUEZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • podlaskie5 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).