Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RODZIK

Aktualność danych:

RODZIK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (584 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1573 osoby, z czego:

800

kobiet

773

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2166. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2168. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RODZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie45 mężczyzn, 52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie42 mężczyzn, 45 kobiet

 • lubelskie290 mężczyzn, 294 kobiety

 • lubuskie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie34 mężczyzn, 35 kobiet

 • małopolskie47 mężczyzn, 63 kobiety

 • mazowieckie54 mężczyzn, 50 kobiet

 • opolskie19 mężczyzn, 21 kobiet

 • podkarpackie6 mężczyzn, 10 kobiet

 • podlaskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • pomorskie35 mężczyzn, 29 kobiet

 • śląskie39 mężczyzn, 34 kobiety

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie34 mężczyzn, 22 kobiety

 • wielkopolskie18 mężczyzn, 13 kobiet

 • zachodniopomorskie47 mężczyzn, 50 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).