Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROGÓLSKA

Aktualność danych:

ROGÓLSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

174

kobiety

Męska forma nazwiska to ROGÓLSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2792. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROGÓLSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie37 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie29 kobiet

  • mazowieckie55 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie9 kobiet

  • zachodniopomorskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).