Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROGALIŃSKA

Aktualność danych:

ROGALIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (137 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 526 osób, z czego:

526

kobiet

Męska forma nazwiska to ROGALIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2440. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROGALIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie59 kobiet

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie18 kobiet

 • łódzkie84 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie37 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie24 kobiety

 • podlaskie7 kobiet

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • świętokrzyskie24 kobiety

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie137 kobiet

 • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: