Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROGODZIŃSKA

Aktualność danych:

ROGODZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

66

kobiet

Męska forma nazwiska to ROGODZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROGODZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie10 kobiet

  • łódzkie9 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • wielkopolskie24 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: