Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROJECKA

Aktualność danych:

ROJECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 172 osoby, z czego:

172

kobiety

Męska forma nazwiska to ROJECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROJECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie4 kobiety

 • mazowieckie47 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie42 kobiety

 • śląskie3 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).