Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROKOSA

Aktualność danych:

ROKOSA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (213 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 302 osoby, z czego:

147

kobiet

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROKOSA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie112 mężczyzn, 101 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).