Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROKOSZYŃSKA

Aktualność danych:

ROKOSZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podkarpackim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to ROKOSZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2928. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROKOSZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podkarpackie35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).