Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROLLE

Aktualność danych:

ROLLE – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (18 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

42

kobiety

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROLLE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • podkarpackie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: