Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROMANIEC

Aktualność danych:

ROMANIEC – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 633 osoby, z czego:

326

kobiet

307

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2640. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2634. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROMANIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 mężczyzn, 22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 18 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie32 mężczyzn, 38 kobiet

 • mazowieckie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie50 mężczyzn, 57 kobiet

 • pomorskie16 mężczyzn, 15 kobiet

 • śląskie20 mężczyzn, 22 kobiety

 • świętokrzyskie32 mężczyzn, 42 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie53 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).