Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROSTECKA

Aktualność danych:

ROSTECKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (58 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 178 osób, z czego:

178

kobiet

Męska forma nazwiska to ROSTECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2788. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROSTECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubelskie12 kobiet

 • małopolskie16 kobiet

 • mazowieckie10 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie58 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).