Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROSTWOROWSKA

Aktualność danych:

ROSTWOROWSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (19 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 51 osób, z czego:

51

kobiet

Męska forma nazwiska to ROSTWOROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROSTWOROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • małopolskie15 kobiet

  • mazowieckie19 kobiet

  • świętokrzyskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).