Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROTHER

Aktualność danych:

ROTHER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (274 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 515 osób, z czego:

272

kobiety

243

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2694. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2698. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROTHER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • opolskie48 mężczyzn, 51 kobiet

  • śląskie127 mężczyzn, 147 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: