Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROWICKI

Aktualność danych:

ROWICKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (605 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 859 osób, z czego:

2

kobiety

857

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ROWICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2085. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROWICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

 • lubelskie7 mężczyzn

 • lubuskie14 mężczyzn

 • łódzkie10 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie605 mężczyzn

 • opolskie5 mężczyzn

 • podkarpackie5 mężczyzn

 • podlaskie7 mężczyzn

 • pomorskie12 mężczyzn

 • śląskie29 mężczyzn

 • świętokrzyskie2 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie32 mężczyzn

 • wielkopolskie38 mężczyzn

 • zachodniopomorskie24 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).