Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ROZWADOWSKA

Aktualność danych:

ROZWADOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (324 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 1928 osób, z czego:

1928

kobiet

Męska forma nazwiska to ROZWADOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1218. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ROZWADOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie85 kobiet

 • kujawsko-pomorskie133 kobiety

 • lubelskie268 kobiet

 • lubuskie52 kobiety

 • łódzkie37 kobiet

 • małopolskie161 kobiet

 • mazowieckie324 kobiety

 • opolskie31 kobiet

 • podkarpackie32 kobiety

 • podlaskie69 kobiet

 • pomorskie111 kobiet

 • śląskie87 kobiet

 • świętokrzyskie72 kobiety

 • warmińsko-mazurskie54 kobiety

 • wielkopolskie102 kobiety

 • zachodniopomorskie67 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: