Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RUDZIŃSKA

Aktualność danych:

RUDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (804 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 3610 osób, z czego:

3610

kobiet

Męska forma nazwiska to RUDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

600. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RUDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie222 kobiety

 • kujawsko-pomorskie200 kobiet

 • lubelskie157 kobiet

 • lubuskie82 kobiety

 • łódzkie181 kobiet

 • małopolskie130 kobiet

 • mazowieckie804 kobiety

 • opolskie60 kobiet

 • podkarpackie111 kobiet

 • podlaskie157 kobiet

 • pomorskie195 kobiet

 • śląskie204 kobiety

 • świętokrzyskie66 kobiet

 • warmińsko-mazurskie289 kobiet

 • wielkopolskie141 kobiet

 • zachodniopomorskie227 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: