Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku RZEWUSKA

Aktualność danych:

RZEWUSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (260 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 591 osób, z czego:

591

kobiet

Męska forma nazwiska to RZEWUSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2375. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska RZEWUSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie37 kobiet

 • kujawsko-pomorskie8 kobiet

 • lubelskie43 kobiety

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie13 kobiet

 • małopolskie39 kobiet

 • mazowieckie260 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podkarpackie15 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie25 kobiet

 • śląskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie51 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: