Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SĘK

Aktualność danych:

SĘK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (1358 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 6756 osób, z czego:

3382

kobiety

3374

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

665. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

651. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SĘK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie162 mężczyzn, 162 kobiety

 • kujawsko-pomorskie59 mężczyzn, 57 kobiet

 • lubelskie130 mężczyzn, 113 kobiet

 • lubuskie85 mężczyzn, 69 kobiet

 • łódzkie454 mężczyzn, 495 kobiet

 • małopolskie332 mężczyzn, 288 kobiet

 • mazowieckie688 mężczyzn, 670 kobiet

 • opolskie26 mężczyzn, 27 kobiet

 • podkarpackie273 mężczyzn, 253 kobiety

 • podlaskie51 mężczyzn, 53 kobiety

 • pomorskie56 mężczyzn, 60 kobiet

 • śląskie275 mężczyzn, 272 kobiety

 • świętokrzyskie234 mężczyzn, 236 kobiet

 • warmińsko-mazurskie138 mężczyzn, 114 kobiet

 • wielkopolskie138 mężczyzn, 150 kobiet

 • zachodniopomorskie111 mężczyzn, 117 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).