Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SĘKOWSKA

Aktualność danych:

SĘKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (394 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2167 osób, z czego:

2167

kobiet

Męska forma nazwiska to SĘKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1087. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SĘKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie108 kobiet

 • kujawsko-pomorskie125 kobiet

 • lubelskie59 kobiet

 • lubuskie54 kobiety

 • łódzkie137 kobiet

 • małopolskie64 kobiety

 • mazowieckie394 kobiety

 • opolskie89 kobiet

 • podkarpackie119 kobiet

 • podlaskie22 kobiety

 • pomorskie122 kobiety

 • śląskie162 kobiety

 • świętokrzyskie146 kobiet

 • warmińsko-mazurskie89 kobiet

 • wielkopolskie171 kobiet

 • zachodniopomorskie119 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: