Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SŁONIOWSKA

Aktualność danych:

SŁONIOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 175 osób, z czego:

175

kobiet

Męska forma nazwiska to SŁONIOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SŁONIOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie61 kobiet

 • lubuskie20 kobiet

 • łódzkie9 kobiet

 • małopolskie21 kobiet

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie4 kobiety

 • podkarpackie7 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • śląskie4 kobiety

 • wielkopolskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).