Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAŁACKA

Aktualność danych:

SAŁACKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 183 osoby, z czego:

183

kobiety

Męska forma nazwiska to SAŁACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAŁACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie16 kobiet

 • lubelskie13 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie13 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie24 kobiety

 • wielkopolskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).