Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAŁAPA

Aktualność danych:

SAŁAPA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 283 osoby, z czego:

138

kobiet

145

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAŁAPA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie24 mężczyzn, 23 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie51 mężczyzn, 49 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).