Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SACZKA

Aktualność danych:

SACZKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (166 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 310 osób, z czego:

154

kobiety

156

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2785. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SACZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 27 kobiet

  • małopolskie93 mężczyzn, 73 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie19 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).