Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SADOWA

Aktualność danych:

SADOWA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 372 osoby, z czego:

372

kobiety

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2594. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SADOWA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie42 kobiety

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie17 kobiet

 • lubuskie17 kobiet

 • łódzkie50 kobiet

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie94 kobiety

 • opolskie9 kobiet

 • podkarpackie23 kobiety

 • podlaskie18 kobiet

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie7 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie10 kobiet

 • wielkopolskie12 kobiet

 • zachodniopomorskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).