Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SAGANIAK

Aktualność danych:

SAGANIAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (200 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 242 osoby, z czego:

123

kobiety

119

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2843. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SAGANIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie103 mężczyzn, 97 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).