Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku SALAMOŃSKA

Aktualność danych:

SALAMOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 249 osób, z czego:

249

kobiet

Męska forma nazwiska to SALAMOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2717. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska SALAMOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie60 kobiet

 • lubuskie17 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie9 kobiet

 • mazowieckie48 kobiet

 • podlaskie7 kobiet

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).